Activitats

El diagnòstic d’una malaltia oncològica suposa un trasbals per a qualsevol família. Una de les activitats principals d’Osona Contra el Càncer és oferir serveis a pacients i familiars i als seus cuidadors per tal de millorar-ne la qualitat de vida durant totes les fases del tractament.