Què fem

Una de les activitats principals d’Osona Contra el Càncer és oferir serveis a pacients i familiars i als seus cuidadors per tal de millorar-ne la qualitat de vida durant totes les fases del tractament.

Activitats fonamentals:

– Ajudes a malalts i familiars.
– Dotació d’utillatge sanitari amb funció assistencial i prevenció del
càncer.
– Foment de la investigació oncològica.
– Patrocini de la formació sanitaria en càncer.
– Educació sanitària sobre el càncer.
– Actes lúdics i acaptes.
– Mecenatge de programes de prevenció del càncer.
– Promoció de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer.

Dotació d’utillatge sanitari:

– Dotació del Servei d’Anatomia Patològica ( 3 vegades ).
– Mamògraf ( 2 vegades ).
– Mamògraf Digital.
– Equipament en Videoendoscòpia ( Digestiva, Broncoscòpia, ORL, His- teroscòpia ).
– Ecògraf ( General i Urològic ).
– Equipament de la Unitat de Quimioteràpia i Consultori d’Oncologia.
– Equipament de la Unitat de Cures Pal·liatives de l’H. de Manlleu.
– Equipament de la Unitat de Cures Pal·liatives de l’H. Santa Creu.
– Equipament d’aire condicionat de l’Hospital de la Santa Creu.

Foment de la investigació:

– Fundació de la FORES.
– Premi de Sanitat d’Osona en Investigació del Càncer (anual, Conveni amb el COMB, 3000 euros ).
– Premi al millor Treball de Recerca sobre Càncer de Batxillerat (anual, Conveni amb UVic, 1.500 euros ).
– Patrocini de Jornades Científiques sobre Càncer a Osona ( ACM, Anatomia Patològica, Serveis d’hospitals ).

Patrocini de la Formació Sanitària en Càncer:

– Beques d’ajuda per a l’assistència a cursos i congressos: metges,infermeres, psicòlegs, assistents socials, voluntaris.
Es demana l’equivalent en voluntariat a canvi de l’ajut: conferències,
informes, memòries, ajudes a pacients o familiars, organització
d’actes o acaptes.
– Masters en Cures Pal.liatives.
– Cursos d’IES per a conductors de grups.
– Curs de Registre de Tumors de l’IARC.
– Curs d’Oncologia per a infermeres.

Ajudes a malalts i familiars:

– Oficina d’informació i assessoria.
– Subvenció de proves, pròtesis o transport sanitari sense cobertura.
– Avanç econòmic de la cobertura de pròtesis.
– Promoció de Grups de Suport.

Educació Sanitària sobre el Càncer:

– Premsa i TV d’Osona.
– Conferències a les Escoles ( AMPAS ).
– Conferències per a adolescents ( ESO, Batxillerat ).
– Conferències als pobles.
– Conferència anual: Setmana del Càncer.
– Concurs de Dibuix: alumnes de Primària.
– Titelles sobre el Càncer.
– Tríptics informatius ( COMB, UVic ): dieta, tabac, codi europeu.
– Tríptics per a pacients.
– Llibre “Aturem el Càncer” (En Pau i la Laia).
– Col.laboració Osona Cuina, Universitat de Vic, Consell Comarcal.

Actes lúdics i acaptes:

– Marató televisiva.
– Festival infantil anual.
– Col.laboració amb associacions de nens amb càncer.
– Mercat del Ram.
– Diada de Sant Jordi.
– Diada d’Entitats Ciutadanes.
– Actes esportius: Memorial Teresa Vilà.
– Desfilades de models.
– Obres de teatre.
– Sopars commemoratius.
– Acaptes a 40 pobles.
– Actes FECEC.

Mecenatge de Programes de Prevenció del Càncer:

– Programa de mamografies a Osona ( HGV ).
– Programa de citologia ginecològica ( CAPs ).
– Programa de prevenció i tractament del tabaquisme ( CAPs ).
– Hospital sense fum ( HGV ).
– Foment de projectes en còlon i pròstata.

Promoció de la FECEC:

– Socis fundadors.
– Membres de la Junta directiva.
– Participació en les Comissions.