Osona Contra el Càncer

Unim-nos contra el càncer. Junts serem més forts.

Ajudeu-nos a millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer i el seu entorn més proper.

  Quina quantitat anual vols aportar
  a la lluita contra el càncer?

  12 €25 €75 €Un altre import...

  Amb la teva aportació ajudes a millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer i el seu entorn més proper.

  Amb la teva aportació ajudes a millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer i el seu entorn més proper.

  Amb la teva aportació ajudes a millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer i el seu entorn més proper.

   

  La vostra aportació és de que aniran destinats íntegrament a la lluita contra el càncer.

   

   

   

  Altres formes de col·laborar en la lluita contra el càncer

  TRANSFERÈNCIA BANCARIA

  BBVA
  ES30 0182 3507 4402 0803 2055

  CAIXABANK
  ES16 2100 0007 8102 0120 2779

  BIZUM

  02458

  Sabeu que ser solidari/solidària té recompensa?

  Osona Contra el Càncer, com a entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, compleix amb els requisits establerts en la Llei 49/2002 sobre el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

  Des de gener de 2024, quan una persona ens fa una donació pot recuperar fins al 80% dels primers 250 euros que doni i el 40% de la quantitat que excedeixi d’aquest import. En el cas de les empreses, la deducció és d’un 40% de qualsevol import donat.

  És important destacar que les deduccions recurrents a una mateixa entitat la deducció augmenta al 45% en el cas de persones físiques i al 50% per a les persones jurídiques sobre l’excés de més de 250€ si, en els dos anys anteriors, s’ha fet la donació a la mateixa entitat almenys pel mateix import.

  Perquè puguem informar correctament a l’Agència Tributària de cadascuna de les donacions, així com emetre el certificat fiscal corresponent, és imprescindible que sol·liciteu el vostre certificat de donació en aquest enllaç.

 • En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.osonacontraelcancer.cat  és OSONA CONTRA EL CÀNCER, ara endavant el RESPONSABLE, i les seves dades d’identificació són les següents:

  • Raó social OSONA CONTRA EL CÀNCER
  • NIF G61669131
  • Adreça Rambla de l’Hospital, 52, 08500 Vic (Barcelona)
  • Telèfon 938 851 241
  • Correu-e tac.r1721019837ecnac1721019837leart1721019837nocan1721019837oso@c1721019837co1721019837
  • Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 20781 de la secció 1a del Registre de Barcelona

  Objecte

  El RESPONSABLE és una associació sense ànim de lucre, fundada a Osona l’abril de 1998 i declarada d’utilitat pública l’any 2018, que té per objectiu ajudar les persones afectades de càncer i el seu entorn més proper.

  El RESPONSABLE ofereix, a través d’aquesta pàgina web, la possibilitat de fer donacions des de l’apartat “Fes un donatiu”. Les donacions sempre seran puntuals i es destinaran a activitats, campanyes i actes que realitzi l’entitat, així com també a impulsar programes de prevenció, de formació i de recerca sobre la malaltia.

  Tractament de dades

  El RESPONSABLE, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, us indica la següent informació:

  • Finalitat del tractament de dades
   Les dades es tractaran amb la finalitat de tramitar la donació.
   Facilitar el certificat fiscal corresponent.
  • Base jurídica per al tractament de dades
   La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment de l’interessat, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD, així com per al compliment duna obligació legal aplicable al responsable del tractament, en virtut de l’article 6.1. ), quant a la tramitació del certificat fiscal.
  • Termini de conservació
   Les dades personals no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat demanats, excepte que hi hagi una obligació legal.
  • Transferències internacionals de dades
   No es preveu cap transferència internacional de dades personals.
  • Cessió de dades a tercers
   El RESPONSABLE no cedirà les dades personals a tercers. Això no obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679.
  • Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició
   Podreu dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal al RESPONSABLE a Rambla de l’Hospital, 52, 08500 Vic (Barcelona) o al correu electrònic: tac.r1721019837ecnac1721019837leart1721019837nocan1721019837oso@c1721019837co1721019837 juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.
   Així mateix, podeu adreçar-vos a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

  Formes de pagament

  L’usuari podrà realitzar donacions al RESPONSABLE mitjançant les formes de pagament següents:

  1. TARGETA DE CRÈDIT VISA O MASTERCARD

  Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

  Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor del RESPONSABLE.

  En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

  Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

  Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

  No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront del RESPONSABLE al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

  2. TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

  A qualsevol dels números de compte corrents següents:

  • BBVA ES30 0182 3507 4402 0803 2055
  • CAIXABANK ES16 2100 0007 8102 0120 2779

  És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l’assumpte el seu nom, cognoms i DNI.

  Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència al correu electrònic tac.r1721019837ecnac1721019837leart1721019837nocan1721019837oso@c1721019837co1721019837. Però, en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació del servei fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

  Us recordem que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

  En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. De no ser així, el RESPONSABLE podria paralitzar el servei contractat al no rebre la quantitat íntegra del mateix.

  Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del donant.

  3. BIZUM

  El servei permet enviar pagaments d’una manera immediata al número 02458. El donant haurà d’estar donat d’alta prèviament en el Servei Bizum Compra Online.

  4. TEAMING

  Teaming és una eina online per recaptar fons per causes socials a través de micro donacions d’1€ al mes.

  Com es pot ser Teamer d’OSONA CONTRA EL CÀNCER?

  Molt fàcil i en només quatre senzills passos:

  1. Registra’t a Teaming aquí
  2. Uneix-te al nostre grup de Teaming aquí
  3. Escull la forma de pagament que prefereixis
  4. Difon el grup entre els teus amics i familiars!

  Com es pot deixar de fer aportacions mensuals?

  En qualsevol moment l’usuari podrà deixar de col·laborar sense haver de donar cap tipus d’explicació. Simplement haurà de clicar el botó “Ja no vull col·laborar” que trobarà dins el seu perfil de Teaming.

  Deduccions fiscals aplicables a les teves donacions

  Com a soci o donant del RESPONSABLE, us informem, que totes les donacions fetes a la nostra entitat per un donant resident fiscal a Espanya gaudeixen d’una deducció en la quota de l’impost de la renda de les persones físiques (si el donant és persona física) o a l’impost sobre societats (si el donant és persona jurídica). En cas de donacions de l’exterior, el tractament fiscal queda relegat a les lleis de cada país. Si requereix un rebut físic de la donació per motius fiscals, pot sol·licitar-ho omplint el formulari que trobareu en aquest enllaç.

  Com donar-se de baixa

  Les persones donants habituals o sòcies del RESPONSABLE, poden donar-se de baixa en qualsevol moment escrivint a tac.r1721019837ecnac1721019837leart1721019837nocan1721019837oso@c1721019837co1721019837 o enviant un correu postal a la següent adreça: Rambla de l’Hospital, 52, 08500 Vic (Barcelona) especificant el motiu pel qual causa baixa.

  Jurisdicció

  El RESPONSABLE es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l’incompliment de la present política de donacions.

  La relació entre l’usuari i el RESPONSABLE es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. El RESPONSABLE té el domicili a la Rambla de l’Hospital, 52, 08500 Vic (Barcelona).

 • Us informem que les dades que ens remeteu a través d’aquest formulari electrònic quedaran incorporades en els sistemes d’informació d’OSONA CONTRA EL CÀNCER. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la vostra consulta i sol·licitud. També, per informar sobre activitats, campanyes i actes que realitzi l’entitat, així com també per la gestió administrativa d’aquesta, per donar compliment a les finalitats pròpies d’OSONA CONTRA EL CÀNCER. Mitjançant la indicació de les vostres dades, i de conformitat amb l’establert en l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016, atorgueu el vostre consentiment inequívoc a OSONA CONTRA EL CÀNCER perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades anteriorment, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, a través de l’adreça: OSONA CONTRA EL CÀNCER, Rambla de l’Hospital, 52, 08500 Vic (Barcelona) o del correu electrònic: tac.r1721019837ecnac1721019837leart1721019837nocan1721019837oso@c1721019837co1721019837.

 • Skip to content