Transparència

Els recursos econòmics provenen dels més de 2.000 associats, de les acaptes, activitats i festivals benèfics que es fan a tots els pobles de la comarca i de les col·laboracions econòmiques i materials de molts particulars i empreses.

Tots aquests recursos reverteixen a Osona i a les persones de la comarca.

El pressupost anual es gestiona amb rigor i transparència. Els resultats comptables es presenten a l’assamblea anual de socis i, mensualment, s’informa dels ingressos i despeses a través de la premsa local i de la nostra pàgina web.

Transparència
Estatuts de l’associació Osona Contra el Càncer
4 MB

Inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat
2 MB

Resolució JUS/1227/2018 de declaració d’utilitat pública de l’entitat Osona contra el Càncer
36 KiB

Inscripció junta directiva
177 KiB

  Informació econòmica
  Desembre 2023
  238 KiB

  Novembre 2023
  215 KiB

  Octubre 2023
  171 KiB

  Setembre 2023
  127 KiB

  Juliol i Agost 2023
  134 KiB

  Juny 2023
  130 KiB

  Assemblees
  Assemblea general 2023
  5 MB

  Assemblea general 2022
  2 MB

  Assemblea general 2021
  3 MB

  Assemblea general 2020
  2 MB

  Assemblea general 2019
  2 MB

  Assemblea general 2018
  2 MB