Transparència

Els recursos econòmics provenen dels més de 2.000 associats, de les acaptes, activitats i festivals benèfics que es fan a tots els pobles de la comarca i de les col·laboracions econòmiques i materials de molts particulars i empreses.

Tots aquests recursos reverteixen a Osona i a les persones de la comarca.

El pressupost anual es gestiona amb rigor i transparència. Els resultats comptables es presenten a l’assamblea anual de socis i, mensualment, s’informa dels ingressos i despeses a través de la premsa local i de la nostra pàgina web.

Transparència
Estatuts de l’associació Osona Contra el Càncer
4 MB
Inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat
2 MB
Resolució JUS/1227/2018 de declaració d’utilitat pública de l’entitat Osona contra el Càncer
36 KiB
Inscripció junta directiva
177 KiB
  Informació econòmica
  Abril 2023
  123 KiB
  Març 2023
  94 KiB
  Febrer 2023
  92 KiB
  Gener 2023
  92 KiB
  Desembre 2022
  101 KiB
  Novembre 2022
  102 KiB
  Assemblees
  Assemblea general 2023
  5 MB
  Assemblea general 2022
  2 MB
  Assemblea general 2021
  3 MB
  Assemblea general 2020
  2 MB
  Assemblea general 2019
  2 MB
  Assemblea general 2018
  2 MB