Actualitat

La FECEC, Junts Contra el Càncer remarca les dificultats per tornar a la quotidianitat de les dones que han superat un càncer de mama

 • L’alta taxa de supervivència del càncer de mama aboca les dones que han superat la malaltia a una nova etapa, sovint amb dificultats i necessitats no cobertes
 • La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) treballa perquè administracions i empreses garanteixin un retorn a la feina adaptat a les necessitats del col·lectiu
 • Aquest 2023 ja s’han assolit altres reptes com són el dret a l’oblit oncològic i l’equiparació de terminis de la renovació del permís de conduir de les persones que han patit càncer amb els de la resta de conductors
 • El 19 d’octubre se celebra arreu del món el Dia Mundial del Càncer de Mama, el tipus de càncer més freqüent en dones i que va afectar el 2020 a 2,3 milions de dones al món, segons xifres de l’Organització Mundial de la Salut. A Espanya, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) xifra en 35.000 els casos de càncer de mama que es diagnosticaran enguany a Espanya, i a Catalunya, segons xifres del Departament de Salut, la incidència en 2022 va ser de 4.722 casos. Gràcies als programes de detecció precoç i els avenços mèdics, la taxa de supervivència del càncer de mama és del 86,5% a Catalunya. Aquestes xifres ens aboquen a una nova realitat que, com a societat, ens cal conèixer per facilitar el retorn a la quotidianitat de les dones que han superat o cronificat la malaltia. La FECEC, Junts contra el Càncer, com a entitat social que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen o han superat un càncer i de les seves famílies, posa l’èmfasi en aquells aspectes que encara estan pendents de millorar. Alguns d’aquests són:

  • La manca d’informació sobre el després del càncer
  • La toxicitat financera
  • La maternitat després del càncer
  • El retorn a la feina

  Durant el tractament, moltes pacients no són conscients de la nova situació que els abocarà l’etapa que vindrà un cop rebin l’alta mèdica. A l’impacte emocional que suposa la malaltia, s’han d’afegir les seqüeles físiques que deixen els tractaments, la por a la recaiguda, la toxicitat financera que pot suposar els diferents tractaments mèdics als quals hi hagin de set sotmeses i les possibilitats de ser mare després del càncer. A tot això, se li afegeix el retorn a l’activitat laboral, un fet que sovint augmenta la incertesa i angoixa a moltes de les dones que han superat la malaltia.

  És per això que les entitats socials com la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) fa molts anys que donen atenció psicosocial a aquest col·lectiu i treballant per millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer i les seves famílies, fent especial incidència amb administracions i empreses perquè vetllin pels seus drets sociolaborals.

  El retorn a la feina, tasca pendent d’administracions i empreses vers les dones amb càncer

  De les prop de 18.000 dones que han estat diagnosticades de càncer de mama a Catalunya durant els darrers cinc anys, un gran nombre d’elles es troben en període laboral actiu. Moltes d’elles pateixen dificultats en el seu retorn a la feina, com poden ser l’adaptació al ritme de treball, situacions d’abús en la rescissió de contractes a partir de la malaltia o una manca de reorientació en el cas de les treballadores autònomes o d’aquelles que per les seqüeles de la malaltia no poden continuar fent la feina a la qual es dedicaven abans del diagnòstic.

  La FECEC, Junts contra el Càncer reclama a empreses i administracions més implicació per un retorn progressiu a la feina d’aquestes pacients un cop acabat el tractament, així com un acompanyament adequat a la seva nova situació. Per això, és necessari que a la legislatura vinent es reprengui la tramitació de la Llei de protecció sociolaboral de les persones que han superat un càncer, normativa que es va quedar pendent d’aprovació al Congrés dels Diputats per l’avançament electoral.

  Pel que fa a les empreses, com ja va mostrar el 1r Baròmetre sobre càncer i treball a Catalunya publicat per la FECEC, Junts contra el Càncer el juny de 2022, gairebé un 50% de les persones treballadores enquestades a Catalunya considerava que les organitzacions donen poc o cap suport a les persones amb càncer. De fet, la percepció de les persones diagnosticades de càncer era que el suport en l’àmbit laboral recau principalment en els companys i companyes. En aquest sentit, sis de cada deu persones treballadores reclamava a les empreses un pla de suport per a les persones afectades per aquesta malaltia i el 65% demanava més implicació de l’empresa en formació sobre el càncer i la gestió del seu impacte.

  Pel que fa a aquesta reincorporació laboral després del càncer, les dades que es van desprendre del baròmetre afirmen que el 88% dels enquestats s’ha trobat el seu lloc de treball com abans de la malaltia. Val a dir, però, que en la immensa majoria de casos van haver de fer canvis com ara reorganitzar l’horari, fer menys hores, combinar tipus de feina presencial-telemàtica. Tot i això, una de cada deu persones va haver de canviar de tipus de feina, dins o fora de la mateixa empresa.

  Per tot això, la FECEC, Junts contra el Càncer considera imprescindible que les organitzacions tinguin les eines necessàries per reduir l’impacte del càncer a la feina i que en el cas de les persones que tornen a la feina després del càncer, la seva reincorporació estigui adaptada a les seves noves necessitats físiques i psíquiques. Les empreses tenen un rol molt important a l’hora d’acompanyar als treballadors afectats i també per minimitzar l’impacte en la resta de companys de l’organització. Per aquests motius, la FECEC, Junts contra el Càncer ofereix el programa ‘Càncer a la feina’, amb l’objectiu de dotar de recursos i formació perquè cada empresa pugui elaborar el seu programa de gestió integral de l’impacte del càncer, acompanyant al treballador afectat i minimitzant l’afectació en la resta d’organització, a l’hora que aportant valor i integrant el procés com un actiu més en la seva cultura empresarial.

  Els reptes ja assolits durant 2023

  Durant aquest 2023, les persones amb càncer han vist reconeguts alguns drets que des de les entitats s’havien reclamat des de fa anys i que afecten també les dones que han superat un càncer de mama.

  • El dret a l’oblit oncològic: aprovat a finals de juny mitjançant un Reial decret llei, el dret a l’oblit oncològic suposa que les persones que fa 5 anys des de la remissió total de la malaltia sense recaiguda veuen equiparats els seus drets als de la resta de la població pel que fa a la contractació d’assegurances mèdiques o aquelles lligades a productes financers (hipoteques, crèdits…). L’aprovació d’aquesta normativa va suposar un gran avenç per a les persones que han superat la malaltia, però tot i això, encara hi ha dubtes en la seva implementació per la interpretació del text.
  • Renovació del permís de conduir: enguany també s’ha aconseguit equiparar els períodes de renovació del permís de conduir de les persones que van finalitzar el seu tractament oncològic fa 5 o més anys amb els de la resta de la població. Fins al maig de 2023, les persones que havien patit càncer havien de renovar el permís cada 3 anys i no en funció de l’edat com la resta de conductors.

  Què és la FECEC?
  La FECEC, Junts contra el Càncer es va constituir el 13 de febrer del 2001, i va néixer amb la vocació d’integrar esforços en la lluita contra les malalties oncològiques a Catalunya. És cens d’informació i dona servei a les entitats contra el càncer federades, alhora que fomenta el voluntariat en l’àmbit oncològic, desenvolupa programes en les àrees de divulgació i prevenció, i després del càncer.

  Formen part d’aquesta entitat les següents organitzacions a Catalunya:
  AFANOC, Associació́ Catalana d’Ostomitzats de Catalunya, Associació́ Fènix Solsonès, Oncolliga Lleida, Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, Fundació Josep Carreras, Fundació Enriqueta Villavecchia, Fundació Roses contra el càncer, Fundació́ Oncolliga Girona, Fundació́ Oncolliga, Fundació́ Oncovallès, Grup Iris, Fundació́ Kālida, Vilassar de Dalt contra el càncer, Osona contra el càncer i la Lliga contra el càncer de Tarragona i Terres de l’Ebre.